Arbutus Software

Arbutus_Logo_WebArbutus Software Inc. е частна компания, базирана във Ванкувър.

На базата на 25 години отлични иновативни постижения, Arbutus предоставя най-доброто в областта на целево разработените технологии за одитни анализи, за да отговори на взискателните изисквания на днешната бизнес среда. Одиторите, бизнес анализаторите и специалистите разследващи измами разчитат на Arbutus, за да подобрят своите възможности за тестване, анализи и съответствие.