ceeiiaconfЛоген ще участва в Конференцията за Вътрешен одит за Централна и Източна Европа, която ще се проведе на 19 и 20 май 2016 в Будапеща, Унгария.

Темата на конференцията е „Следващо поколение на Вътрешния одит – Решаване на проблеми 2016″.

Целта на IIA Hungary е да привлече както младите, така и по-опитните представители на вътрешните одитори. Съдържанието на презентациите ще е разнородно и ще обхваща теми от одитни техники и софтуерни умения до управление на хората. Разкриването на измами, техники за управление на риска, ИТ одит и съответствието с регулаторните изисквания ще бъдат включени в дневния ред, за да се гарантира, че следващото поколение вътрешни одитори ще бъде добре подготвено с горепосочените умения и знания.

Може да се регистрирате на страницата на конференцията.