Информация за фирмата

Logen е частна компания, фокусирана върху предоставянето на интегрирани решения за различни пазарни сегменти, като одиторски, правителствен, финансов, сигурност и др. Logen предоставя на клиентите си цялостни решения, които покриват всички аспекти на тяхната дейност, включително: доставка на програмни продукти, инсталация, локализация, поддръжка , консултации, обучения и др.

От юли 2002 г. до януари 2015 г. Logen беше официален дистрибутор и сервизна организация на продуктите и услугите на компанията ACL, специализирана в предоставянето на компютърни инструменти и технологии подпомагащи контрола и одита, които се използват за: извличане и анализ на данни; контрол и надзор над одиторските доклади; разкриване и предотвратяване на измами; разкриване и предотвратяване прането на пари; вътрешен и от трета страна одит и др.

От 2004 г. Logen е официален дистрибутор и доставчик на услугите на фирмата Pentana, специализирана в продукти за общо управление на одитния процес и одитните ресурси, включително анализиране на риска.

От май 2015 г. Logen е официален дистрибутор и сервизна организация на продуктите и услугите на Arbutus Software.

Logen е оторизиран партньор за Албания, Азербайджан, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Косово, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словения и Чехия.

От 2005 г. Логен предоставя пълен набор от услуги и решения в областта на сигурността, включително: консултации по корпоративна сигурност; изграждане и прилагане на концепции и правила за сигурност и охрана; проверки, анализ и изграждане на системи в областта на информационната сигурност; активни и пасивни методи на оценка и контрол на методологиите и системите за охрана и сигурност.

logo_support

От 10 декември 2015 г. Логен се присъедини към Глобалния договор на ООН и се ангажира да прилага неговите принципи в своята сфера на влияние, като част от стратегията, културата и ежедневните операции на компанията.

Идеаген Логен е сертифицирана по Международните стандарти:

  • ISO 9001:2008 Системи за управление на качеството
  • ISO 27001:2013 Системи за управление сигурността на информацията