Клиенти

Присъединете се към нашите доволни и успешни клиенти

 • Агенция за социално подпомагане
 • Агенция САПАРД (Държавен фонд Земеделие)
 • Албанска Национална Банка
 • Албански мобилен оператор
 • Асарел-Медет АД
 • Банка ДСК
 • Българска Народна Банка
 • Данъчната администрация на Словения
 • Данъчното министерство на Република Азербайджан
 • Здравно-осигурителния фонд на Словения
 • Изпълнителна агенция Одит на средствата от Европейския съюз
 • Македонска данъчна администрация
 • Митниците на Словения
 • Национална агенция за финансова администрация, Румъния
 • Национална електрическа компания, България
 • Националната агенция за приходите, България
 • Пощенска банка, България
 • Румънска Национална Банка
 • Сметна Палата на Босна и Херцеговина
 • Сметна палата на Република България
 • Сметна Палата на Република Сърбия
 • Сръбски телеком
 • Хърватска данъчна администрация
 • Хърватска Национална Банка
 • Хърватска Сметна Палата
 • Хърватски авиолинии
 • Аpa Nova, Румъния
 • British Petroleum (Caspian Sea), Азербайджан
 • Cosmote, Румънски мобилен оператор
 • Erste and Steiermarkishe Bank, Хърватска
 • IntesaSanpaolo Bank, Румъния
 • ONE, Македония
 • OTP Bank, Хърватия
 • Pharma Swiss, Сърбия
 • Privredna banka, Хърватия
 • RSM BX, България
 • Sberbank, Босна и Херцеговина
 • Sparkasse Bank, Босна и Херцеговина
 • Zagrebacka Banka, Хърватска и др.