Ако по време на разглеждане на информацията, намираща се в нашата страница са възникнали въпроси, на които не сте намерили отговор или имате предложения относно продуктите, които предлагаме, моля свържете се с нас, чрез предоставените по-долу телефони и електронна поща или попълнете формата за контакти.

 

Централен Офис

  • ул. Г. С. Раковски 140, етаж 5, офис 14

  • София 1000

  • +359 2 935 7777

  • europe@ideagen.com

При технически проблеми, или въпроси касаещи поддръжката на продуктите:

  • +359 2 935 7770

  • support.europe@ideagen.com

За консултации или услуги:

  • services.europe@ideagen.com