conf-ads-smallЛоген ще участва в Национална конференция на вътрешните одитори в България, която ще се проведе на 26 и 27 ноември 2015 г. в София Хотел Балкан. Темата на конференцията е „Инструменти за противодействие на измамите и корупцията“.

Акцент на форума ще бъде риска от измами и корупция и действията, които могат да се предприемат за неговото противодействие.

В рамките на ден и половина, представители на различни организации и водещи експерти в областта, ще обсъдят начините за противодействие на този проблем и как да бъде намалено вредното влияние върху обществото и организацията в частност.

Събитието ще бъде открито от г-жа Меглена Кунева – Заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси.

Свои презентации ще изнесат представители на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Сметна палата на РБългария, Агенцията за държавна финансова инспекция, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ и на други институции от публичния и корпоративния сектор.