На 14 и 15 май 2015 г., Логен взе участие в IV-та Годишна конференция на Вътрешните одотори в Сърбия, която се проведе във Вршац, Сърбия. Темата на конференцията бе: „Вътрешното одитиране: Репутация и доверие – Пътят към качеството“.

Видео от презентацията на Константин Лалов: