global-compactОт 10 декември 2015 г. Логен ЕООД се присъедини към Глобалния договор на ООН.

Инициативата обединява на доброволен принцип широк кръг компании и организации, приели принципите на отговорното корпоративно гражданство. Глобалният договор призовава активни и социално отговорни компании да възприемат и приложат в техните дейности десет универсални принципа в сферата на околната среда, работните стандарти, човешките права и борбата с корупцията. Глобалният договор има за цел да ангажира бизнеса в борбата с главните социални и екологични предизвикателства, които растящата глобализация влече след себе си.

Логен се ангажира да подкрепя Глобалния Договор и да прилага неговите принципи в своята сфера на влияние, като част от стратегията, културата и ежедневните операции на компанията.