Pentana

Pentana-logoРешението на Ideagen Pentana предоставя специализиран софтуер за вътрешни одитори и мениджъри по управление на риска, който автоматизира и обединява всички аспекти на одитния цикъл, от годишното планиране, през детайлно оценяване на риска и тестване на контролите, до проследяване на действията и докладване на Одитния комитет.

Pentana може също да се използва и за Корпоративно Управление на Риска, спазване на SOX изискванията, разследвания, или друго приложение, в което се изисква оценка на риска и централизирано проследяване на действията.

Философията на Ideagen е да предоставя софтуер, който ще се адаптира към нуждите на клиентите. Наличното ниво на персонализиране, заедно с последователното и интуитивно оформление на екрана, до голяма степен ще намали обучението на персонала и усилията по внедряване.

Основни характеристики:
 • Цялостно управление на одита, от планирането и изпълнението до докладването
 • Възможност за персонализиране на терминологията, за да съответства на методологията на организацията
 • Управление на риска на компанията
 • Всеобхватна функционалност за управление на контролите
 • Дефинирани от потребителя тестови планове
 • Централизирана библиотека за Рискове, Контроли и Тестове
 • Двуизмерна, графична Одитна Вселена, моделирана с възможност за навлизане в детайли
 • Информативен жизнен цикъл на планиране
 • Управление прогреса на одита
 • Автоматично попълване на Одитни доклади в MS Word и доклади на ниво Одитен комитет
 • Проследяване статуса на действие
Основни предимства:
 • Интегрирани, готови за използване рамки за риск и контрол
 • Значително подобрена ефективност при подготвяне и издаване на доклади от одита
 • Повишена видимост на одитния прогрес, нивата на риск и обхвата на контролите
 • Позволява прилагането на последователна одитна методология
 • Значително намалява административните разходи на одит мениджърите
 • Лесно докладване върху исторически одити, за информирана бъдеща работа по тях
 • Внася качество в целия одитен процес и в одитният екип
 • Намалява разхищението и дублирането на усилия
 • Използва последните доказани Microsoft технологии
 • Предпазва активите на компанията, чрез силно корпоративно управление
Планиране и докладване

В сърцето на Pentana е дефинирането на Вселена на одита или риска. Може да дефинирате организационна структура с неограничен брой нива. Всеки обект, подлежащ на одит може да бъде асоцииран с редица процеси, за да придаде двуизмерен изглед на вселената.

Тази гъвкава структура дава възможност за лесни анализи и обобщаване на оценките на риска, за да покаже кои одити или прегледи ще предоставят оптимално покритие на риска. Одитите могат да обхващат множество обекти и процеси, за да се погрижат за необходимостта от извършване на тематични или функционални одити в множество локации.

Лесно създаване на доклади извън софтуера

Бързи доклади могат да се правят, чрез съхраняване формата на екран и използвайки опциите Печат на Екрана или Експортиране в Excel. Одитните доклади и сложните доклади към Одитния комитет, могат да бъдат направени, чрез използване на Word или Excel и механизмът за форматиране на доклади.

Одит и преглед на Риска

Pentana осигурява среда, чрез която да ви помогне в одитния процес, но няма да свърши вашата работа. Персоналът се направлява, през методологията за изцяло тестване на риска и контрола, с библиотеки със съдържание, покриващо често срещани области на риск. Процесите, рисковете, контролите и тестовете автоматично създават кръстосани референции по между си, а работата може да бъде документирана или в текстови полета в базата данни или в прикачени файлове с хипервръзки към документираните проблеми. Избирането на няколко елемента едновременно, позволява бързо преназначаване на работата, или извършването на подобни тестове.

Мениджърите могат да видят напредъка на одитите и направените прегледи от своя начален екран. Те могат да определят кога да прегледат работата, или да видят детайлните резултати от тестове за всичките си одити в един екран с графичен анализ. Времето за създаване на окончателните доклади от одит е намалено, чрез защитен достъп до проблемите, открити от одита, и чрез двупосочни шаблони за документиране отговорите на ръководството.

Проследяване на действия

Един от начините, по които отделите за одит и риск могат да добавят стойност за управлението, е да осигурят ефективен механизъм за проследяване напредъка на действия за коригиране на недостатъците на контрола. В идеалния случай, организацията ще въведе единна система за проследяване на действията, за да обхване действия, възникващи във всички GRC отдели.

Отделно от използването на софтуера, като част от нормалната работа на отделите за одит и риск , Pentana има функционалност за импортиране и управление на действия, произтичащи от други системи, което я прави идеален избор за единна корпоративна система за проследяване на действията.

Подлежащото на конфигуриране автоматично уведомяване по имейл за незавършени действия, ще напомня на собствениците на действия и техните ръководители да документират напредъка на действията.

Актуализациите в базата данни може да бъдат или директни, чрез опростен потребителски интерфейс, по централа или отделни отдели, или чрез използване на двупосочни MS Office шаблони.

Всеобхватното графично докладване осигурява лесен анализ, на база отдел и процес, относно извършената работа и съответните крайни срокове.

Pentana е Smart Client (Умен клиент) приложение, използващо съвместно работещи, свободно съчетани слоеве в централна SQL Сървър база данни.

Приложение умен клиент има вида и усещането за настолно приложение, но се доставя чрез мрежата. Парадигмата Умен клиент възниква, когато бизнеса заменя старите си настолни приложения с уеб приложения и установява, че производителността на потребителите намалява, в резултат на по-малко отзивчивия, сървърно-генериран HTML интерфейс. Умните клиенти комбинират предимствата на отдалечения достъп и опростеното внедряване, присъщи на уеб приложенията с богатата функционалност и отзивчивостта на настолните приложения.

Pentana прилага дизайна на Умния клиент, като Windows Приложение, нормално внедрено, чрез технологията ClickOnce и свързано с Windows Communication Foundation (WCF) Services. Като приложение Умен клиент, Pentana продължава да предоставя богата на функционалност потребителска работа, като предлага повишена производителност, както истинско цялостно приложение.