Продукти

Pentana

Управление на одит, оценка на риск


 1. Pentana

  Специализиран софтуер за вътрешни одитори и мениджъри по управление на риска, който автоматизира и обединява всички аспекти на одитния цикъл, от годишното планиране, през детайлно оценяване на риска и тестване на контролите, до проследяване на действията и докладване на Одитния комитет. Научете повече

 2. Pentana Disclose

  Интелигентният инструмент, който намалява времето, разходите и риска при попълване на контролните листове за оповестяване. Научете повече

Arbutus Software

Одитиране и анализиране на данни


 1. Arbutus Analyzer

  Windows-базиран софтуер за одит, анализ на данни, както и инструмент за конвертиране.  Научете повече

 2. Arbutus Servers

  Arbutus Windows Server, Arbutus Mainframe Server (zSeries) и Arbutus AS/400 Server (iSeries) предоставят гъвкави клиент-сървър и сървър-сървър опции за достъпване, анализиране и прехвърляне на данни. Научете повече

 3. Arbutus LegacyLink

  Mидълуер, който свързва всяко Windows-базирано приложение, независимо дали е сървър или десктоп, към източници на данни от стари системи по прост и ефективен начин. Научете повече

 4. Arbutus Smart Link for SAP

  Гъвкав и икономически ефективен начин за достъпване и анализиране на SAP® ERP данни от вашия Windows десктоп компютър. Научете повече

Retain

Планиране на персонал и ресурси


 1. Retain Wallchart

  Гъвкав инструмент за планиране на персонал и ресурси и създаване на схематични графици. Научете повече

 2. Retain Time

  Retain Time е решение за създаване на графици, което улавя действителното време, прекарано по дадена работа или по проекти. Опростеният интерфейс базиран на клетки от таблица, позволява на потребителите бързо да въведеждат времето, и увеличава вероятността бизнеса прецизно да анализира планираните часове срещу действително отработените часове. Научете повече

 3. Retain Skills

  Retain Skills е решение за управление на уменията за Retain системата за планиране на ресурси. Предназначено е да даде възможност за по-подробно записване на умения и подбор, отколкото е възможно със самостоятелния Retain. Научете повече

 4. Retain Outlook Calendar Sync

  Позволява да бъдат актуализирани личните Microsoft Outlook календари със задачите и работите, планирани в Retain системата за планиране на ресурси. Персоналът може да вижда назначената им работа в своя Microsoft Outlook календар. Научете повече

 5. Retain Web Viewer

  Retain Web Viewer дава възможност на потребителите да виждат своята планирана работа в познат графичен формат, подобен на Retain през уеб браузър. Научете повече

 6. Retain Mobile

  Retain Mobile е приложение, което поставя познатия ни интерфейс и функциите направо в дланта на ръката ви. Независимо дали сте на среща, в таксито или в самолета, може да продължите да работите с мощните решения за планиране на ресурсите. Научете повече

PleaseReview

Съвместно създаване и преглед на документи


 1. PleaseReview

  Ideagen PleaseReview е софтуер за преглед, съавторство и редактиране на документи, което ви помага да контролирате и управлявате всички аспекти на процеса по създаване и преглед на документа. Научете повече