Retain

retain-boxВ продължение на 20 години Pentana са в партньорство с Retain International. Първоначално проектирана за планиране на персонала и ресурсите в счетоводни фирми, Retain вече се използва в широк спектър от индустрии, включително консултантски, комуникационни, банкови и финансови институции, държавни органи и отдели за обучение.

Решението на Pentana за Управление на одита и риска се интегрира с технологията на Retain, за да осигури най-всеобхватното решение в нашия пазарен сектор.