Обучение

Образованието и обучението са критични компоненти за успешното внедряване на софтуера и имат значително отражение върху ефективността на вашия бизнес. Възползвайки се от сертифицираното обучение, ще получите знания, които са актуални и ефективни. Резултатите се постигат бързо и могат да се измерят количествено. Това акцентиране върху резултатите ви предоставя богат източник на практически опит и техническо ноу-хау, които пряко допринасят за способността ви да направите повече за по-малко време и да получите по-голяма стойност и функционалност от закупения софтуер.

ИДЕАГЕН предлага следните видове обучение:

  • Обучението на място е удобна и икономически ефективна алтернатива, за да получите знания без скъпоструващи пътни разходи или загуба на време в офиса. С по-ниската средна цена за участник, обучението на място елиминира необходимостта от пътувания и предлага възможността да максимизирате обучението за вашия персонал. Ако имате повече от пет души, които се нуждаят от обучение, ще е много по-евтино преподавател от Логен да дойде при вас, отколкото да изпращате всеки един от тях на обучения с отворено записване. Обучението на място предоставя и уникален форум, в който да разрешим специфичните ви предизвикателства, с помощта на вашите данни.
  • Онлайн обучението в реално време по интернет предлага същото съдържание с високо качество, както при обикновените ни курсове за обучение. Този тип обучение има предимството, че е достъпно 24-часа, а темпото се определя от самия участник.